Privacybeleid

Ons website-adres is: https://co-muziek.nl.

Co-muziek neemt de bescherming van jouw gegevens serieus.

Co-muziek Privacyverklaring (AVG)
Project Co-muziek is medio maart 2020 opgezet door Pauline Willems en Sanne de Jonge. Zij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: e-mailadres: comuziek2020@gmail.com website: https://co-muziek.nl telefoon: +31 (0)6 26306465 (Pauline Willems)
Persoonsgegevens die wij verwerken De volgende gegevens van artiesten en klanten (contactpersonen/opdrachtgevers) worden gevraagd: ● voor- en achternaam

● e-mailadres

● telefoonnummer

● locatiegegevens

Persoonsgegevens die wij verwerken

Persoonsgegevens worden verwerkt doordat gebruik wordt gemaakt van de diensten van Co-muziek en/of omdat de gegevens zelf worden verstrekt. In een aantal gevallen komen de contactgegevens via derden. In dat geval wordt met de betrokkenen besproken en toestemming gevraagd om de gegevens te verwerken.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Gegevens van personen jonger dan 16 jaar worden alleen opgeslagen indien er toestemming is van de ouders/voogd.
Hoe lang bewaren we de persoonsgegevens

Co-muziek bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.
Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Co-muziek verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

● te kunnen bellen en e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening te kunnen uitvoeren zoals het verzenden van een vragenlijst of bevestiging

● te informeren over wijzigingen in de dienstverlening

● een bijdrage te leveren aan de naamsbekendheid van artiesten
Delen van de persoonsgegevens met derden Co-muziek deelt persoonsgegevens alleen indien dit nodig is voor de uitvoering van de dienst. Er zal uitsluitend na goedkeuring door betrokkenen informatie doorgegeven worden aan derden.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Zonder de genoemde persoonsgegevens kan Co-muziek geen diensten uitvoeren. Daarom zijn de artiest en de klant verplicht deze persoonsgegevens te verstrekken. Betrokkenen hebben altijd de mogelijkheid gegevens aan te passen, te corrigeren of te verwijderen. Ook hebben zij het recht om (eventuele) toestemming voor gebruik van gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door Co-muziek.
Daarvoor kan een e-mail gestuurd worden naar comuziek2020@gmail.com. De wijziging zal binnen vier weken uitgevoerd zijn.

Powered by Project Icarus